beheerder

Administrators
 • Content count

  1,878
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

beheerder last won the day on May 10 2014

beheerder had the most liked content!

Community Reputation

2 Neutral

About beheerder

 • Rank
  Administrator

Recent Profile Visitors

2,207 profile views
 1. Doordat je gebruik maakt van het kennelforum van de bouvierkennel v.h.Cupressocyparis Hof , ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden zoals die hieronder zijn aangegeven. Als je niet akkoord wenst te gaan met deze gebruikersvoorwaarden dien je geen gebruik van het forum te maken. V.h.Cupressocyparis Hof behoudt zich het recht voor deze gebruikersvoorwaarden naar eigen inzicht aan te passen of te vernieuwen. Het kennelforum wordt ook wel een community genoemd. In deze voorwaarden spreken we verder over het forum en/of v.h.Cupressocyparis Hof. Het forum is eigendom van v.h.Cupressocyparis Hof. Met het kennelforum wil v.h.Cupressocyparis Hof graag haar online service, dienstverlening en communicatie aan liefhebbers van het ras Bouvier des Flandres verder verbeteren. De bijdragen van bezoekers en gebruikers van het kennelforum zijn dan ook voor v.h.Cupressocyparis Hof heel waardevol. Op het forum wordt door v.h.Cupressocyparis Hof onder andere kennelnieuws, nieuws en achtergrondinformatie gepubliceerd. Iedereen kan het forum bezoeken en gebruiker worden. Bezoekers van het forum kunnen ervoor kiezen om alleen als lezer gebruik te maken van het forum. Als ze ook een vraag willen stellen of een discussie willen starten kan dat ook, maar dan moeten zij zich registreren als gebruiker. Voor de registratie moet een profiel worden aangemaakt. Gebruiksvoorwaarden van het kennelforum Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op degene die zich als gebruiker van het forum heeft geregistreerd. V.h.Cupressocyparis Hof is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Als deze gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, zal v.h.Cupressocyparis Hof dit melden op de homepage van het forum. Na publicatie van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden van het forum v.h.Cupressocyparis Hof zijn deze direct geldig. Hoe word ik gebruiker? Je wordt gebruiker van het forum door je te registreren op het forum. Voor je registratie kies je een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord en maak je een persoonlijk profiel aan. Na de registratie wordt het account gecontroleerd d.m.v. het emailadres welke plaats vindt door v.h.Cupressocyparis Hof. Na goedkeuring door v.h.Cupressocyparis Hof ben je gebruiker van het forum en kan je actief deelnemen. Je mag je als gebruiker van het forum één keer registreren en onder één persoonlijk profiel actief zijn. Je moet als gebruiker 18 jaar of ouder zijn. Je kunt je registratie altijd beëindigen door een Moderator of v.h.Cupressocyparis Hof via het contactformulier op het forum te verzoeken je registratie te beëindigingen, Daarna kan er van jouw registratie niet langer gebruik worden gemaakt. Door jouw gestarte discussies en geplaatste reacties zullen (geanonimiseerd) ook na beëindiging van je registratie toegankelijk blijven voor gebruikers en bezoekers van het forum. Gebruikers van het forum kunnen van tijd tot tijd een nieuwsbrief verwachten via de email. Je kunt je altijd afmelden door de knop ‘afmelden’ onderaan in de mail van de nieuwsbrief aan te klikken. V.h.Cupressocyparis Hof streeft naar een beschikbaarheid van het forum van 24 uur per dag en 7 dagen per week, maar geeft geen garanties over de beschikbaarheid. Je persoonlijke profiel In je persoonlijke profiel kun je aangeven wie je bent. Je kan er hier ook voor kiezen om een profielfoto toe te voegen. Deze foto is zichtbaar voor alle bezoekers en gebruikers van het forum. In het privacy statement van v.h.Cupressocyparis Hof vind je op welke wijze v.h.Cupressocyparis Hof met je persoonsgegevens omgaat. Het privacy statement van v.h.Cupressocyparis Hof lees je hier of op dit forum rechtsonderaan en/of in de rubriek Hulp-Tips en vragen De rol van de Moderator V.h.Cupressocyparis Hof kan leden aanstellen als Moderator. Dit zijn dan gastheren en/of -vrouwen van het forum. Moderators zorgen ervoor dat het forum gebruiksvriendelijk is en blijft. Dat kunnen zij doen door zelf een antwoord te geven, maar ook door antwoorden van gebruikers aan te vullen of te verwijderen als dat nodig is. Vragen die privacy gevoelig zijn, zoals persoonlijke gegevens kunnen via een privé-bericht worden gesteld. Vragen die privacy gevoelig zijn en die via het forum worden gesteld, zullen door de Moderators worden verwijderd en het antwoord zal worden gegeven via een privé-bericht. Reacties op het forum, kunnen door een Moderator worden geredigeerd en ingekort. Als de reacties in strijd zijn met de regels die genoemd zijn in deze gebruiksvoorwaarden of in de huisregels kunnen deze door een Moderator worden verwijderd. Verder kunnen persoonlijke profielen worden aangepast als daarop zaken worden aangetroffen die in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden of de huisregels. Het is niet toegestaan jezelf voor te doen als een Moderator of berichten te plaatsen die doen lijken dat je bij v.h.Cupressocyparis Hof hoort terwijl je dat niet bent. Wees altijd respectvol richting Moderators. Hij/zij is er om jou verder te kunnen helpen. Volg daarom ook altijd hun aanwijzingen op. Waar moet je op letten? Je maakt onder eigen verantwoordelijkheid en voor je eigen risico gebruik van het forum. Je activiteiten op het forum moeten altijd in overeenstemming zijn met de wet of andere daaruit voortvloeiende regelingen. Let er op dat je geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van anderen en dat je geen inbreuk maakt op de privacy van anderen. Je moet de huisregels van het forum in acht nemen. Je vindt deze in artikel 7 van de gebruikersvoorwaarden. Waar moet je op letten als je zelf fokker bent? Als je fokker bent en je wilt je als gebruiker aan het forum gaan deelnemen, dan gelden er een paar bijzondere regels: Bij het aanmaken van je persoonlijke profiel moet je duidelijk aangeven dat je fokker bent van het ras bouvier des Flandres. Je gebruikt het forum niet voor acquisitie of verkoop van pups. Je neemt ook niet het initiatief om een bezoeker of gebruiker een persoonlijk gesprek aan te bieden. Als een gebruiker het initiatief neemt en aangeeft geïnteresseerd te zijn in een persoonlijk gesprek met jou, moet je duidelijk maken tegen welke voorwaarden je dit wilt doen. Wat zijn de huisregels van het forum? We willen dat het forum een prettige omgeving is voor bezoekers en gebruikers. Daarom hebben we huisregels opgesteld. Je kunt ons hierbij helpen door je aan de volgende huisregels te houden: Wees respectvol, zowel richting andere gebruikers als Moderators. Het is niet toegestaan jezelf voor te doen als Moderator of berichten te plaatsen die doen lijken dat je betrokken bent bij v.h.Cupressocyparis Hof Let bij plaatsing van je uitingen op: Formuleer een duidelijke titel bij je bericht. En wees zo volledig mogelijk, zodat Moderators of andere gebruikers van het forum zo snel mogelijk kunnen helpen; Plaats je bericht maar op één plek binnen het forum. Zo houden we het forum overzichtelijk voor iedere bezoeker en gebruiker. Voor de inhoud van je uitingen gelden de volgende regels: Bijdragen mogen niet in strijd met de wet zijn; Bijdragen mogen geen haat zaaien of oproepen tot geweld; Bijdragen dienen respectvol te zijn: niet discriminerend, niet onnodig kwetsend te zijn; er mag geen sprake zijn van intimidatie, fanatisme, uitingen van agressie, treiteren of aanzetten tot treiteren; Bijdragen mogen niet pornografisch, erotisch of gewelddadig van aard zijn en geen links of andere verwijzingen bevatten naar pornografisch, erotisch en/of gewelddadig materiaal; Bijdragen mogen geen links naar illegale sites bevatten (zoals downloadsites); Bijdragen mogen niet respectloos richting andere gebruikers/moderators zijn; Bijdragen mogen geen onwaarheden bevatten; Bijdragen mogen geen scheldwoorden of een overvloed aan leestekens en hoofdletters bevatten. Bijdragen dienen niet-commercieel te zijn. Bijdragen mogen geen product- of dienstpromotie, geen loterij, kansspel of investering bevatten. Bijdragen mogen geen privé-gegevens of vertrouwelijke informatie van of over derden bevatten of andere informatie die een privacy- of beveiligingsrisico vormt voor derden: Bijdragen mogen geen door derden auteursrechtelijk beschermd werk bevatten; Bijdragen mogen geen informatie bevatten of promoten waarvan de deelnemer weet of kan vermoeden dat deze vals of misleidend is; Bijdragen mogen geen foto of video van een derden bevatten zonder uitdrukkelijke toestemming van deze persoon om de bijdrage te plaatsen; Gebruikers mogen geen virussen uploaden of 'bots', 'worms' of enige andere computercodes, -bestanden of -programma’s gebruiken die de werking van bepaalde computersoftware of -hardware onderbreekt, vernietigt of beperkt of op enige wijze toestaat een computer of computernetwerk zonder toelating te gebruiken of er toegang toe te krijgen. Jouw bijdragen op het forum De intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen het auteursrecht, op je bijdragen op het forum, je persoonlijke profiel, of op andere door jou vervaardigde en op het forum gepubliceerde bijdragen blijven bij jou berusten. Je verleent v.h.Cupressocyparis Hof het recht om de door jou vervaardigde bijdragen te verspreiden via de forum nieuwsbrief. Je geeft ook toestemming voor het inkorten of redigeren van je bijdragen door een Moderator. Jouw verantwoordelijkheid voor je bijdragen Je bent zelf aansprakelijk voor inbreuken die je met je bijdragen op intellectuele eigendomsrechten van derden maakt. Als v.h.Cupressocyparis hof voor een dergelijke inbreuk wordt aangesproken, zal jij v.h.Cupressocyparis Hof vrijwaren. Als er schade ontstaat doordat jij in strijd handelt met deze voorwaarden of de huisregels, ben je daarvoor aansprakelijk. Als v.h.Cupressocyparis Hof voor deze schade wordt aangesproken, zal jij v.h.Cupressocyparis HofL daarvoor vrijwaren. De verantwoordelijkheid van v.h.Cupressocyparis Hof v.h.Cupressocyparis Hof is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor uitlatingen, publicaties of ander handelen of nalaten van deelnemers of andere derden op het forum. v.h.Cupressocyparis Hof is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor inbreuken op je rechten, die hebben plaatsgevonden door gebruikmaking van het forum. v.h.Cupressocyparis Hof is niet aansprakelijk voor schade of kosten die zijn ontstaan door gebruik van het forum of door uitlatingen die op het forum zijn gedaan of die op andere wijze verband houden met het forum. Voorzover v.h.Cupressocyparis Hof op het forum links naar andere websites heeft opgenomen, betekent dit niet dat zij instemt met de inhoud en werkwijze van deze sites. v.h.Cupressocyparis Hof wijst de verantwoordelijkheid voor deze sites hierbij uitdrukkelijk af. De door v.h.Cupressocyparis Hof geplaatste informatie op het forum is alleen bedoeld voor algemene doeleinden en is geen advies. v.h.Cupressocyparis Hof kan de informatie, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde wijzigen. Wat gebeurt er als je je registratie hebt beëindigd? Als het forum op enig moment wordt beëindigd, zal het materiaal dat daarvan deel heeft uitgemaakt, daaronder mede begrepen jouw bijdragen en werken, ofwel worden bewaard voor archief doeleinden, ofwel geheel of gedeeltelijk worden vernietigd. v.h.Cupressocyparis Hof zal dit bepalen. Toepasselijk recht & geschillen Op deze gebruiksvoorwaarden en de eventuele hieruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen we zoveel mogelijk in onderling overleg proberen op te lossen.
 2. Via het discussieforum (kennelforum) v.h.Cupressocyparis Hof worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. v.h.Cupressocyparis Hof acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. v.h.Cupressocyparis Hof is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op donderdag 6 maart 2014. Gebruik van persoonsgegevens Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken. Contactformulier en nieuwsbrief Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacy statements te lezen van de desbetreffende aanbieder. Registreren Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen,zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens: - uw telefoonnummer - uw e-mailadres - uw betaalgegevens - uw geboortedatum - uw geslacht - uw Nickname - uw (profiel-) foto - Bijzondere persoonsgegevens Bij gebruik van de dienst worden de volgende gegevens gepubliceerd worden zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen, met uitzondering van zoekmachines: - uw telefoonnummer - uw e-mailadres - uw geslacht - uw geboortedatum - uw (profiel-) foto - door u zelf opgegeven informatie U kiest zelf welke informatie u publiceert. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent. Advertenties Onze dienst vertoont generieke advertenties, waarbij geen persoonsgegevens worden verzameld. Hierbij worden de volgende persoonsgegevens gebruikt: Verstrekking aan derden Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Beveiliging Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Websites van derden Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Inzage en wijzigen van uw gegevens Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
 3. Welkom terug bij wat er over is van het bouvierforum. Wat je direct zal opvallen is dat de accounts die bestonden bij het offline gaan van het bouvierforum hierop het kennelforum gewoon werken. Dit geldt ook voor alle onderwerpen en berichten die bestonden op het moment van het offline gaan van het bouvierforum. Wat wel nieuw is heb je al gezien. Niet alleen een nieuw uiterlijk, maar ook de forumsoftware is volledig vervangen door een andere versie. Het zal daardoor wennen en zoeken zijn hoe alles precies werkt maar ik weet zeker dat je daar snel aan gewend zult zijn. Je zult je ook afvragen wat nu het verschil is tussen dit forum en het bouvierforum. Daar kan ik simpel antwoord op geven dat dit te maken heeft met licenties en kosten, maar er is meer Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy Zeer belangrijk voor iedereen die met het oude account van het bouvierforum inlogt Voor het kennelforum zijn deze volledig herschreven door juristen. Blijf je je account behouden en/of bezoek je het kennelforum en/of onze websites dan ga je onvoorwaardelijk akkoord met de nieuwe gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy Account beheren/ opheffen Binnen het kennelforum beheer je volledig je eigen account. Dat wil zeggen dat je ook zelf beslist als je wilt stoppen met het kennelforum. Als je ons een bericht stuurt dat je account opgeheven moet worden dan doen we dat. Onthoud wel dat een account die eenmaal is verwijderd niet meer door ons kan worden teruggezet. Maak je gebruik van fotoalbum(s) zorg dan dat je je foto's naar je computer download voordat je het account door ons laat verwijderen. Wijziging indeling accounts. Het kennelforum kent 4 accounts: Gasten Leden Cupresbezitters Administrators / Modurators Verschil met het bouvierforum is dat gasten vrij toegang hebben tot de inhoud van het forum, maar geen plaatsingsrechten hebben (berichten posten e.d.) Voor leden zit het verschil vooral in de mogelijkheden, er zijn geen beperkingen meer aanwezig. Voor Cupresbezitters zijn de rechten gelijk aan die van leden en zijn er rubrieken die alleen voor deze groep kunnen bezoeken. Gasten en Leden zullen daar niets van merken omdat deze groepen niets zullen waarnemen van deze verborgen rubrieken. Wijziging leeftijd. De minimale leeftijd om lid te worden van het kennelforum is 18 jaar Bouviergalerij versie Galerij De bekende fotogalerijen van het bouvierforum zijn allemaal vervallen op het kennelforum. Je zult van de ruim 15000 foto's die de afgelopen jaren zijn geplaatst niets meer terug vinden. Mocht je nog foto's zoeken van deze galerijen dan moeten wij je teleur stellen, alles is vernietigd. De reden: copyright en rechten. De fotogalerijen op het bouvierforum waren onvoldoende dichtgespijkerd om alle aansprakelijkheid af te wijzen bij claims dat er een foto onrechtmatig was geplaatst. Als wij eerlijk zijn vonden wij het vernietigen van deze galerijen nog het ergste. De complete database waarin wij van bouvierliefhebbers duizenden foto's mochten ontvangen is noodgedwongen vernietigd. Daar zitten foto's tussen van bouvierliefhebbers die niet meer onder ons zijn en hun laatste momenten met ons gedeeld hebben. Oude bezoekers van het bouvierforum weten precies waarover wij het hebben. Maar helaas, juridische gezien was er geen andere keus mogelijk dan deze database te vernietigen. Wat wel mee is verhuist zijn de fotoalbums die leden op het bouvierforum hebben gemaakt. Het betreft hier dan de albums die zijn gemaakt op het bouvierforum zelf en niet in de galerijen zelf Dit zijn momenteel een kleine 5000 foto's. Die zijn te vinden op de galerij van het kennelforum waar iedereen nu terecht kan voor het maken van albums en het plaatsen van foto's. Het zal wennen zijn om met de galerij te gaan werken, maar eenmaal gewend zal je ondervinden dat het net zo makkelijk is als de fotogalerijen van het bouvierforum. Bovendien zijn albums en foto's op de galerij simpel te verwerken in Facebook Rubrieken Inhoudelijk zijn er een flink aantal rubrieken vervallen, de reden is dat het bouvierforum werd ingericht voordat sociale media bestond op internet. Het kennelforum is ingericht om naast de sociale media dienst te doen als vraag en antwoord baken of beter gezegd: Het kennelforum is terug bij Basic. Berichten Door migratie van een groot aantal rubrieken zijn we er in geslaagd om zeer veel berichten vanuit het bouvierforum over te zetten naar het kennelforum. Daardoor zal je nog heel vaak de term bouvierforum tegenkomen. Uiteraard is dat het gevolg van de migratie, maar dat zal je wel begrijpen. Auteursrecht Wat ik als laatste nogmaals wil vermelden is het auteursrecht wat de laatste jaren steeds meer onderwerp van discussie is op internet en de sociale media. Door de grote mate van vrijheid die leden hebben gekregen voor publicaties op het kennelforum (albums , berichten etc etc) wil ik nogmaals er met klemtoon op wijzen dat elk lid zelf volledig aansprakelijk is voor alles wat er door hem/haar wordt geplaatst op het kennelforum. Foto' s / images, berichten etc etc waarvan je de afkomst niet weet moet je nooit gebruiken in je berichten en/of albums. ( of andere (sociale) media die je gebruikt) Mocht de auteur zich melden dan kun je strafvervolging verwachten wegens overtreding van de auteurswet. Wij wensen iedereen plezier en gemak op het kennelforum
 4. From the album Regan

 5. From the album Regan

 6. Wel gezellige, dolle boevenbende
 7. Welkom op forum door nog een set Limburgers.....Ans welbekend, haha
 8. nou, hoop dat het zo blijft. Bij onze 1e boef en nu met deze niet gelukt, ondanks plakken.....dan maar knakkie in het oor.
 9. Tuurlijk, ieder het zijne...maar sommigen gaan er zooooooooooooo in op...tja, dat heb ik dus niet zo. Het is nu eenmaal zo
 10. Redelijk herkenbaar.....ben niet zo naar mijn hond, wel naar mijn dochters. Klinkt raar......maar Rodan is een hond. Prachtbeest, trots bij complimenten, dat wel...leuk wanneer ie speelt met andere honden, maar onderscheid me dan toch echt van de echte boefjesliefhebbers. Wij als gezin zijn wel stapelgek met hem, hoor....dat niet uit het oog verliezen.
 11. van Bommel is meen ik, PSV.....
 12. Wat een leuke pup, veel plezier met Rocky en welkom hier op forum
 13. Wat een lief muppeke....geniet van Boeda.
 14. Qua vacht is het net van Bommel (komt bij ons uit het dorp vandaan nl)......maar heb verder geen verstand van voetbal, haha Keileuke filmpjes. Hun gebruiken het zoals het moet, Rodan duwt met zijn voorpoten en niet met zijn neus. Amusatie in de sneeuw.
 15. Wel fijn dat ze zo'n speelmoment ook zelf aangeeft. Al heel wat met zo'n kap spelen en vangen enz...Hopelijk gaat pijn geleidelijk aan ook verdwijnen. Knuf van mij